Menu
Your Cart
Всички регистрирани клиенти ще получат -60% ОТСТЪПКА  на категория "Слънцезащита".

ЖАЛБИ

ЖАЛБИ 

В съответствие със Закона за защита на потребителите, потребителят има право да подаде писмена жалба към Emaglam, по пощата или електронна поща на cs@emaglam.shop. Emaglam ще отговори на получените жалби в законово определеният срок от 15 дни, а възражението ще бъде записано в постоянен медиен запис за една година от датата на получаване на писмената жалба на потребителя.

 

Разрешаване на потребителски спорове

С настоящото Ви уведомяваме, че: - всеки спор разрешаваме по приятелски начин, по взаимно съгласие. Имате право да се възползвате от механизмите за съдебно и извънсъдебно уреждане на потребителски спорове. Имате право да започнете съдебно производство пред компетентния съд или извънсъдебно разрешаване на спора.

Разрешаване на потребителски спорове онлайн

Бихме искали да Ви информираме за възможността за разрешаване на потребителски жалби съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) и Директивата за алтернативно разрешаване на спорове 2013/11 / ЕС.

 

Компетентност

Всички спорове, произтичащи от използването на уебсайта https://emaglam.bg, са под юрисдикцията на съда в Осиек.