ОБЩИ (БИЗНЕС) УСЛОВИЯ

Като клиент, моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да направите покупка от https://emaglam.bg.

Приемайки Общите условия, потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с нашите Общи условия за покупка и използване на уебсайта, и че приемате условията, посочени в тях. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Уебсайтът https://emaglam.bg е собственост на компанията Feature market solutions d.o.o. (наричан по-долу: Emaglam)

 

ОФИЦИАЛНИ ДАННИ НА FEATURE MARKET SOLUTIONS D.O.O.

Feature Market Solutions d.o.o.

Šetalište Kardinala Franje Šepera 13, 31000 Osijek, Croatia

OIB: 80813485667

IBAN: HR5223400091110959984

SWIFT: PBZGHR2X

Tax code: HR80813485667

EUID: HRSR.040392885

Emailcs@emaglam.shop

Phone: +359 887924942

Работно време:Понеделник - Петък : 09.00 - 17.00

Feature Market Solutions d.o.o. е вписан в съдебния регистър на 20 юни 2018 г.

 

ЗА НАС

EmaGlam е онлайн магазин, който продава продукти от категорията Beauty and Makeup (парфюми, продукти за грижа за лицето и тялото, продукти за грижа за косата, грим и т.н.).

 

УСЛОВИЯ НА ЗАКУПУВАНЕ

Emaglam.bg е онлайн магазин, който като продавач директно предлага продукти на клиентите и е собственост на Feature market solutions d.o.o.

Купувачът плаща сумата на Feature market solutions d.o.o. и получава фактура за продукта.

Продуктите се доставят единствено и само на територията на Република България чрез служба за доставка.

Онлайн покупки на продукти могат да се извършват само на територията на Република България, което предполага доставка на закупени продукти изключително в същия район.

Продавачът (Feature Market Solutions d.o.o.) и купувачът сключват договор от разстояние в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите (OG 41/2014, 110/2015, 14/2019)

Споразумението (от разстояние) между продавача и купувача се сключва в момента, в който продавачът потвърди поръчката на купувача и купувачът получи първото електронно съобщение за състоянието на своята поръчка.

С плащането на фактурата купувачът приема общите условия.

Купувачът е лицето, чиято информация е посочена в поръчката. Информацията за клиента не може да бъде променена.

Договорът за покупко-продажба (имейл и статус на първата поръчка / договор за възлагане на поръчка) се съхранява по електронен път на сървъра на Feature Market Solutions d.o.o.

Общите условия се прилагат само в случай на покупки през https://emaglam.hr, а не когато клиентът е закупил продуктите по друг начин (като: директно от производителя, доставчика и т.н.). Клиентът може да бъде само пълнолетно,правоспособно физическо или юридическо лице. Приемайки тези Условия, потвърждавате, че сте навършили 18 години и имате пълна правоспособност или че сте придобили пълна правоспособност преди навършване на пълнолетие в съответствие с член 117 от Семейния закон, и че сте напълно способни да приемете тези Общи условия.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Продавачът информира купувача по ясен и разбираем начин, че на уебсайта https://emaglam.bg може да намери информация за:

-          основните характеристики на поръчаните стоки или услуги

-          име и седалище на компанията, заедно с телефонен номер и адрес на електронна поща

-          цената на дребно на стоки и услуги, заедно с транспортните разходи

-          условията за плащане, условията за доставка на стоките или на услугата, времето за доставка на стоките или предоставянето на услугата и, ако има такива, начинът на обработка на жалбите на потребителите от търговеца

-          условията, сроковете и процедурата за упражняване на правото на едностранно прекратяване на договора с право на подаване на формуляр за едностранно прекратяване на договора

-          че потребителят е длъжен да поеме разходите по връщането на стоките в случай, че упражни правото си на едностранно прекратяване на договора, на разходите за връщане на стоките, в случай на договори от разстояние, поради естеството си, стоките не може да бъде върнат по пощата по обичайния начин/p>

-          предположенията, при които потребителят губи правото да едностранно да прекрати договора

-          наличието на отговорност за съществени дефекти

-          услуги или помощ, предлагани на потребителя след продажбата

-          наличието на подходящи правила за поведение за търговеца

-          механизми за извънсъдебно разрешаване на спорове или компенсационни системи и как потребителят може да ги използва..

 

ЦЕНА

Цените на видни продукти са на дребно, включват данък върху добавената стойност и се изразяват в левове. Цените подлежат на промяна. Значителните цени на продуктите не включват разходите за доставка, доставка или пощенски услуги, които подлежат на допълнително заплащане. В съответствие с приложимите разпоредби на Закона за защита на потребителите, Emaglam може, по свое усмотрение, да предлага определени продукти на цени, по-ниски от тези на редовните продажби, или със специална отстъпка, предлагана при същите условия на всички Потребители или само на определен потребител група. Условията на специални форми на продажба, като продължителността на такива продажби, ограничаването на количеството стоки, размера на отстъпките и т.н., ще бъдат подробно описани на страницата на продукта. След изтичане на срока на продажба на цени, по-ниски от обикновената продажна цена, Emaglam не може да получава поръчки при условия, свързани със специални формуляри за продажба с изтекъл срок на годност.

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА КОНВЕРСИЯТАT

Цени в друга валута (за потребители извън Република България)

Плащането винаги се извършва в български лева.

Сумата, която ще бъде начислена по вашата кредитна карта, се получава чрез преобразуване на български лев във вашата валута според текущия курс на Българската Народна банка. Когато бъдете таксувани, сумата се преобразува във вашата валута по курса на банката издала кредитната карта, с която сте платили.

В резултат на конвертирането на валута може да има малка разлика в цената от тази, посочена на нашия уебсайт.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Можете едностранно да прекратите договора в рамките на 14 дни, без да посочвате причини.

За да имате право да прекратите едностранно настоящото споразумение, трябва да ни информирате за вашето решението преди крайния срок, чрез недвусмислено изявление, изпратено по пощата, факс или електронна поща. В изявлението трябва да посочите вашето име, адрес, телефонен номер, факс или имейл адрес. Също така можете да попълните приложеният образец за прекратяване на договор, който можете да изтеглите ТУК. Можете да попълните и изпратите по електронен път копие от формуляра за едностранно прекратяване на договора на нашия уебсайт. Ние ще ви изпратим потвърждение за получаване на известието за едностранно прекратяване на договора по електронен път без забавяне.

Крайният срок за едностранно прекратяване съгласно чл. 72 от Закона за защита на потребителите е 14 дни и започва да тече от деня, в който потребителят или трето лице, посочено от потребителя, различно от превозвача, са стоките, които са предмет на договора, във владение. (???) Ако потребителят е поръчал няколко бройки стоки да бъдат доставени отделно или в случай на стоки, които се доставят на няколко парчета или повече пратки, прекратяването на договора започва от деня, в който потребителят / или третo лице посочено от потребителя, но различено от превозвача, получи последната бройка или последната пратка от поръчаните стоки. Ако е уговорена редовна доставка на стоката за определен период, срокът за прекратяване започва да тече от деня, в който потребителят / или третo лице посочено от потребителя, различно от превозвача, поставена във владение на първата бройка или първата пратка на стоки.

Ако прекратите едностранно Договора, ще възстановим сумата платена от Вас, включително разходите за доставка, без забавяне и не по-късно от 14 дни след като получим вашето решение за едностранно прекратяване на договора, освен ако не сте избрали друг вид доставка , която не е най-евтината стандартна доставка, която сме предложили. Възстановяването ще бъде извършено по същия начин, по който сте извършили плащането, тоест по вашата банкова сметка, когато сте извършили плащането. В случай, че се съгласите на възстановяване на сумата, няма да имате никакви разходи по отношение на възстановяването.

Можем да ви възстановим сумата само след като стоките са ни върнати или след предоставено доказателство, че сте ни изпратили стоките.

Потребителят трябва да върне стоките незабавно и не по-късно от 14 дни след като уведоми Emaglam за решението си да прекрати договора, в съответствие с член 74 от Закона за защита на потребителите. Счита се, че сте изпълнили задължението си навреме, ако преди изтичането на горепосочения период изпратите или предадете стоките на нас или на лицето, което сме упълномощили да получи стоката. Вие трябва сами да поемете преките разходи за връщане на стоките в съответствие с раздел 77, параграф 3 от Закона за защита на потребителите.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СТОКИ

Вие носите отговорност за всяко увреждане на стоките в резултат на боравенето със стоките, с изключение на необходимото за определяне на естеството, характеристиките и функционалността на стоките.

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Потребителят няма право на едностранно прекратяване на договора съгласно този раздел, ако:

предмет на договора за стоки или услуги, чиято цена зависи от промени на финансовия пазар, които са извън влиянието на търговеца, и които могат да възникнат по време на правото на потребителя за едностранно прекратяване на договора.

предмет на договора са стоки, които са направени по спецификация на потребителя или които са ясно адаптирани към потребителя.

предмет на договора са нетрайни стоки или стоки с кратък срок на годност.

предмет на договора са запечатани стоки, които по здравословни или хигиенни причини са негодни за връщане, ако са били запечатани след доставката.

предмет на договор е стока, която по своята същност след доставката е неразделно смесена с други неща.

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ

Съгласно разпоредбите на Закона за гражданските задължения (раздели 400-422) ние носим отговорност за съществените дефекти на нещата, които е имал към момента на прехвърляне на риска за Купувача, както и за тези съществени дефекти, които възникват след прехвърлянето на риска върху Купувача, ако те се дължат на причина, която е съществувала преди.

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ УПОТРЕБА, УВРЕЖДАНЕ

Emaglam е упълномощен да изключи от по-нататъшно използване на сайта всеки потребител, който по някакъв начин нарушава Общите условия, пречи на работата на сайта, обижда правата на потребителите, злоупотребява с публикуваните данни или при каквото и да е друго неразрешено използване на https://emaglam.bg, или действа в противоречие с принудителните разпоредби , и по-специално: копира съдържанието, публикувано на https://emaglam.bg и го публикува в някакъв друг рекламен носител, или влияе на рекламодателите-продавачи от https://emaglam.bg, за да рекламират на някои други страници или в други медии реклама, като се свържете с тях и им предложите вашите услуги или услугите на трети страни. Emaglam, с изключение на такъв потребител, може да иска щети и пропуснати ползи. В тези случаи Emaglam ще предприеме всички налични правни мерки, за да защити себе си и потребителите си.

 

ОТКАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Emaglam не носи отговорност:

за правомощието на другата страна да сключи договора.

за наличността и функционирането на сайта https://emaglam.bg по всяко време.

за всяка загуба на информация, която може да възникне по време на предаване на информация в Интернет

за законността на използването на сайта https://emaglam.bg от трети страни.

за всякакви грешки при представянето на съдържание на https://emaglam.bg, които могат да нарушават авторските права и правата върху интелектуалната собственост.

за потребители или трети страни за всякакви щети или загуби, произтичащи директно от тях или свързани с https://emaglam.bg, или поради информацията в този сайт.

за всякакви повреди или загуби, произтичащи от неосигуряването на вашата услуга поради техническа или човешка грешка.

за съдържание, показвано в сайтове на трети страни, до които https://emaglam.bg може да разрешава случаен достъп. Всеки такъв подход не може да се тълкува като представлява връзка към https://emaglam.bg или да поддържа такива страници на Emaglam .

 

ПРОМЕНИ

Feature Market Solutions d.o.o. е упълномощен по всяко време да променя съдържанието на тези Условия и да уведомява Клиентите за тях чрез уебсайта https://emaglam.bg. Клиентите са длъжни да прочетат и да се съгласят с Общите условия, които се прилагат за всяка следваща покупка, докато не бъдат променени, след регистрация, и Купувачът ще бъде информиран за първата следваща покупка след промяната. Feature Market Solutions d.o.o. не носи отговорност за неспособността на Купувача да направи това.

 

В Осиек, 16.01.2020 г.